Bryggor på Lidingö

Nu har jag äntligen fått min brygga i Haninge på plats och jag valde att anlita Reuterskiöld Snickeri AB som sedan 14 år tillbaka har byggt alla sorters av bryggor men jag vet att deras specialitet är att arbeta med fasta bryggor med stenkistor eller stolpar på berg som fundament. De lägger även stor vikt vid projektering, utformning, hantverk och genomarbetade detaljer. Men det som jag är mest nöjd med är hur de arbetar med deras kunder, de lyssnar alltid och anpassar alltid deras lösningar efter deras kunders önskemål. Om ni vill boka en konsultation med dem kan ni antingen besöka dem på Nya vägen 9, 137 96, eller ringa dem på telefonnummer 106 – 850 12 55 eller så kan ni bara skicka iväg ett mejl till henrik@reuterskioldsnickeri.se.